Armatury
Studny a vrty

Studny a vrty

 • Vyhledávání vodního pramene
 • Vrtání nových studní
 • Vyhloubení šachty a přípojky
 • Osazení skruží a potrubí
 • Prohlubování stávajících studní
 • Dodávky čerpadel, vodáren včetně montáže
 • Čištění, desinfekce a rekonstrukce kopaných studní a vrtů
 • Návrhy a realizace závlahových systémů
 • Zhotovení projektové dokumentace
 • Zhotovení hydrogeologického projektu
 • Vrty pro tepelná čerpadla včetně vystrojení kolektorů (tepelná čerpadla s kompletní montáží zajistíme s profesionální dodavatelskou firmou)
 • Vrty pro zakládání staveb včetně posudků pro založení stavby a návrhu založení
 • Průzkumné vrty pro inženýrskou geologii a hydrogeologii
 • Snižování hladiny podzemní vody
 • Ověření vydatnosti vrtu čerpací zkouškou